Xoay quanh việc bỏ quy định cấm mua nhà, ô tô bằng tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra Dự thảo Nghị định mới nhất về thanh toán không dùng tiền mặt để lấy ý kiến trước khi trình lên Chính phủ.

Xoay quanh việc bỏ quy định cấm mua nhà, ô tô bằng tiền mặt
8107797

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra Dự thảo Nghị định mới nhất về thanh toán không dùng tiền mặt để lấy ý kiến trước khi trình lên Chính phủ.

Xoay quanh việc bỏ quy định cấm mua nhà, ô tô bằng tiền mặt

Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra Dự thảo Nghị định mới nhất về thanh toán không dùng tiền mặt để lấy ý kiến trước khi trình lên Chính phủ.

Sau nhiều tranh cãi, Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo nghị định mới nhất về thanh toán không dùng tiền mặt để lấy ý kiến trước khi trình lên Chính phủ.

Theo đó, những quy định như giao dịch bất động sản, máy bay, tàu thủy, ôtô không được dùng tiền mặt (được đưa ra trong dự thảo trước đây) đã được bãi bỏ. Dự thảo mới chỉ yêu cầu tổ chức, cá nhân không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán.

Bỏ quy định cấm mua nhà, ô tô bằng tiền mặt

Đối với giao dịch tài chính của doanh nghiệp, dự thảo yêu cầu trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt. Đặc biệt, các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng sẽ không được sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.

Một quy định khác trong dự thảo cũ gây nhiều tranh cãi là cho phép các ngân hàng được quyền ấn định mức phí dịch vụ tiền mặt (mức phí hiện hành là 0%-0,05% trên số tiền mặt được giao dịch) cũng không được đề cập tại dự thảo mới. Theo dự thảo mới, Ngân hàng Nhà nước sẽ ấn định mức phí dịch vụ tiền mặt đối với khách hàng của mình, và quy định cơ chế xác định phí dịch vụ tiền mặt của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo Autonet

 
thegioioto.com.vn

Xem thêm

30 đang online
Xe Ô Tô Thế Giới